Financiën en fiscus

de tso-administratie professioneel geregeld

Transparante en verifieerbare boekhouding

Bij een compleet tso-administratiesysteem als TSO-ASSISTENT mogen boekhoudkundige functies niet ontbreken waarmee je de financiële situatie inzichtelijk kunt maken en kunt delen (exporteren) met bijvoorbeeld directie, ouderraad, schooladministratie of belastingdienst. Je kunt eenvoudig, op elk moment en over elke periode nagaan welke de kosten en de baten zijn van je TSO. Je kunt gefundeerd je beleid desgewenst aanpassen. Je beschikt over alle productiecijfers en je hebt een kasboek waar je alle inkomsten en uitgaven kunt inboeken. Inkomsten uit ouderfacturen en uitgaven aan vrijwilligersvergoedingen worden automatisch ingeboekt.

Bewaking belastinggrens

Let op dat je je vrijwillige tso-medewerkers niet te veel betaalt! Als je dat wel zou doen dan wordt de vrijwilliger mogelijk gekort op zijn/haar uitkering of wordt de school door de belastingdienst als werkgever aangemerkt met alle gevolgen van dien. Om je te helpen heeft TSO-ASSISTENT voorzieningen ingebouwd waarmee je tijdens het inroosteren gemakkelijk ziet of deze fiscale grenzen worden overschreden. Ook aan de kant van de tso-medewerker is een dergelijke monitorfunctie ingebouwd zodat deze ook zelf kan nagaan of hij/zij niet te veel ontvangt.

Calculator vrijwilligersvergoeding

Hiermee maak en print je eenvoudig een goed doortimmerde, goed gemotiveerde berekening van de hoogte van vrijwilligersvergoeding(en) van je tso-medewerkers. Je kunt deze berekening overleggen aan de belastingdienst, bijstand of UWV, mochten deze daar om vragen. Lees meer over de calculator

Financieel bewust inroosteren

Om je te helpen met besparen op de uitgaven geeft TSO-ASSISTENT bij het inroosteren feedback over het aantal kinderen per overblijfmedewerker. Je hebt een mooi hulpmiddel in handen om dit aantal te optimaliseren naar 1:15 als je dat wilt.